Το νέο Δ.Σ. του Ορειβατικού Συλλόγου Σπάρτης, όπως προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 22ας Ιανουαρίου 2020 και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 27 Ιανουαρίου 2020, έχει ως εξής:

1) Κωνσταντίνος Λαγανάς, Πρόεδρος

2) Γεώργιος Πουλοκέφαλος, Αντιπρόεδρος

3) Κωνσταντίνα Τυροβολά, Γραμματέας

4) Παναγώτης Παππάς, Ταμίας και Έφορος καταφυγίων

5) Νικόλαος Τσαρκαλής, Έφορος ορειβασίας

6) Ευάγγελος Αντωνόπουλος, Μέλος

7) Πέτρος Γιαννακάκος, Μέλος

8) Δημήτριος Ρηγάκος, Μέλος

9) Γεώργιος Ψυχράμης, Μέλος